Logistic? la prima privire

  • Furnizor principal de facilit??i logistice moderne
  • Portofoliul imobiliar de 25,8 miliarde de dolari cuprinde 28,2 milioane
  • 484 de propriet??i finalizate în 52 de ora?e
  • Cererea intern? este un factor cheie al cererii pentru Logistic?
  • Câ?tig?tor de ?ase ori al Premiilor de Logistic? din 2002 pân? în 2008

 

Calitatea serviciilor oferite de Melina Trade & Logistic se datoreaz? procedurilor de transport bine implementate în cadrul companiei, fiind respectate cu stricte?e de c?tre to?i angaja?ii.

Ne remarc?m în sectorul transporturilor de marf? ca o companie ambi?ioas?, serioas?, capabil? s? indeplineasc? orice solicitare de transport. Suntem promp?i ?i v? punem la dispozi?ie serviciile noastre la orice or? din dorin?a de a fi mereu aproape de nevoile clien?ilor no?tri. Nu o spunem noi, ci o spun chiar partenerii no?tri.

Indiferent de natura solicit?rilor ori de necesit??ile ?i comenzile dumneavoast?, garant?m calitatea seviciilor de transport ?i, dup? caz, g?sirea unor solu?ii optime necesare pentru ca toate cererile primite s? fie satisfacute.

Implementarea standardelor calit??ii SR EN ISO 9001:2001, de mediu SR EN ISO 14001:2005 ?i al s?n?t??ii ?i securit??ii ocupa?ionale OHSAS 18001:2004 certific? profesionalismul companiei noastre pe pia?a de profil intern? ?i interna?ional?.

Dorim s? fim prima dumneavoastr? op?iune atunci când ave?i nevoie de servicii de transport ?i vrem s? v? pute?i baza pe serviciile oferite de c?tre noi. Pentru a ne atinge acest scop nu facem rabat de la calitate ?i nu ne d?m înapoi de la niciun efort.

Contacta?i-ne cu încredere ?i vom fi al?turi de dumneavoastr?!