Ajuns la cea de-a treia edi?ie, expozi?ia TransLogistica  Expo este cel mai amplu eveniment dedicat transportului, logisticii ?i industriilor conexe din România.

TransLogistica 2017 este expozi?ia organizat? pe aproape 5000 mp în Centrul Expozi?ional Romexpo Bucure?ti, la care ?i-au anuntat participarea juc?tori importan?i din transporturi, logistic? ?i IT: DB Cargo Rail Romania, Rofersped, Grup Feroviar Român GFR, Compania Na?ional? CFR Marf?, Transferoviar Group, E-P Rail, Vest Trans Rail, Ferest Group, Rail Cargo, COSCO China Shipping, Trade Transport Service TTS, Rail Cargo, Titan Containers, Unicom Group, Delfinul Trans, Rail Container, Administra?ia Port Constan?a, International Business Transport, IDrive, DTS Logistic, 123 ContactForm, FrotCom, c?rora sper?m s? li se al?ture în evenimente conexe: Romfracht, C.H.Robinson, Tibbett Logistics, DSV Solutions, Cargo Partners, Zona Liber? Br?ila, TAROM; listele fiind în continu? completare.

TransLogistica Expo 2017 înseamn? în acela?i timp ?i cele 6 evenimente organizate pe durata celor 3 zile expozi?ionale, care se vor bucura de prezen?a a peste 40 de speakeri ?i 850 de speciali?ti, factori de decizie ?i manageri în industriile targetate.

Al?turi de evenimente tradi?ionale precum „Green Logistica” ?i „Best Forklift Driver”, TransLogistica Expo 2017 g?zduie?te în premier?

  • „Bursa de transport TransLogistica CONNECT”- în parteneriat cu Uniunea Societ??ilor de Expedi?ii din România USER
  • „TARGUL DE JOBURI SI CARIERE TransLogistica”
  • „GALA TransLogistica” – exclusive dinner.

Conferin?a interna?ional? de deschidere – ROMANIA HUB LOGISTIC este dedicat? promov?rii ofertelor investi?ionale în parcuri industriale, centre logistice ?i mari proiecte de infrastructur?.

Organizat? sub egida Ministerului Transporturilor ?i cu sprijinul Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene ?i al Asocia?iei Române de Logistic? ARILOG, Conferin?a Interna?ional? ROMANIA HUB LOGISTIC î?i propune s? g?zduiasc? peste 150 de participan?i, incluzând oficialit??i de prim rang, diploma?i ?i ata?a?i comerciali ai ??rilor de pe culoarele de transport ce tranziteaz? România, reprezenta?i  ai asocia?iilor oamenilor de afaceri, investitori, dezvoltatori, participan?i activi la dezbaterile privind provoc?rile actuale, politicile ?i solu?iile pe termen scurt ?i mediu de dezvoltare economic? în regiune.

Organizat? sub egida Ministerului Transporturilor ?i cu sprijinul Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene ?i al Asocia?iei Române de Logistic? ARILOG, Conferin?a Interna?ional? ROMANIA HUB LOGISTIC î?i propune s? g?zduiasc? peste 150 de participan?i, incluzând oficialit??i de prim rang, diploma?i ?i ata?a?i comerciali ai ??rilor de pe culoarele de transport ce tranziteaz? România, reprezenta?i  ai asocia?iilor oamenilor de afaceri, investitori, dezvoltatori, participan?i activi la dezbaterile privind provoc?rile actuale, politicile ?i solu?iile pe termen scurt ?i mediu de dezvoltare economic? în regiune.

Dintre participan?ii care au confirmat prezen?a, amintim reprezentan?ii Camerelor Bilaterale din Olanda, Bulgaria, Cehia, Italia, Kazakhstan, Moldova ?i ai asocia?iilor oamenilor de afaceri din: Germania, Turcia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Polonia, Bosnia-Herzegovina.